• Tìm thấy thi thể một công nhân dưới lòng sông Rào Trăng

    Sau khi ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng, lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể cùng nhiều vật dụng ...