• Vay 350 triệu phải đi công chứng nhận nợ hơn 2,7 tỉ

    Vay 350 triệu đồng, nếu chậm trả người vay phải chịu số tiền phạt có khi lên tới 60 triệu ...