• Phát hiện bài thi THPT Quốc gia 2019 ‘bất thường’ ở Đắk Lắk

    Khi quét bài thi trắc nghiệm, Ban chấm thi tại Đắk Lắk phát hiện một số trường hợp bất ...