• Hạn chế phân hóa học để phòng bệnh cho hồ tiêu

    Để phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm của cây tiêu, các biện pháp chủ yếu ở những vùng trồng ...