• EVN sẽ phúc tra các khách hàng có hoá đơn tiền điện tăng đột biến

    Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm điểm, xử lý kỷ luật ...