• Nuôi chồn hương chi phí hết 300.000 đồng, bán giá 1,8 triệu/kg

    Sau khi tham gia lớp tập huấn về chăn nuôi động vật hoang dã do Phòng Kinh tế TP. Trà Vinh tổ chức, anh ...