• Trồng cà pháo vừa làm vừa chơi, 1 tuần hái 1 lần đút túi 1 triệu

    Cây cà pháo đễ trồng, đầu ra tương đối ổn định và cho thu nhập khá..., vì vậy nhiều năm nay ...