• Cuộc sống quá nghèo khổ, người đàn ông ở Huế châm lửa tự thiêu

    Cuộc sống quá nghèo khổ nên anh Tuấn nghĩ quẩn, châm lửa tự thiêu. Người vợ xông vào dập lửa cứu ...