• Hiện trường tan hoang nơi nam bệnh nhân châm lửa đốt bệnh viện

    Nam bệnh nhân đập bể nhiều cửa kính rồi lấy chăn, ga... trong phòng châm lửa đốt, khiến phòng bệnh ...