• Không có hình ảnh

    ĐỘC ĐÁO: 1 cây bơ ghép nhiều giống, vừa chăm con mọn, vừa nuôi quả già

    "Vừa nuôi con mọn, vừa đeo quả già, đó là lối ví von của nhiều người đối với những cây bơ ghéo ...