• Đắk Lắk : Phân bón trong chai nhựa nổ như bom, thiếu niên cụt hai bàn tay

    Bỏ hai loại phân bón vào một chai nhựa lắc cho tan để bón cây, bất ngờ chai phát nổ như bom khiến ...