• Kon Tum: Đau lòng cha hiếp dâm con gái đến có thai

    Thấy con gái vừa đi học về, nhà lại không có ai nên A Srep đã đóng cửa rồi thực hiện hành vi đồi ...