• Mua máy xét nghiệm Covid-19: Nơi 7 tỷ, chỗ chỉ 1,5 tỷ

    Sau khi Giám đốc CDC Hà Nội bị bắt, nhiều địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Nam và Quảng ...

  • Nguyễn Nhật Cảm – ông quá tham lam, vô cảm!

    Ông Nguyễn Nhật Cảm là PGS.TS.BS, đứng đầu một trung tâm chống dịch bệnh quan trọng của Thủ đô. ...