• Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo bị bão quật ngã

    Gió bão Molave khiến hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo, mái tôn nhà dân ở các tỉnh miền Trung bị ngã ...