• Không có hình ảnh

    Giá nông sản hôm nay: Nông dân liều mua giống tiêu lạ giá 115.000 đ/dây

    Bất chấp giá tiêu trên thị trường vẫn đang giảm mạnh cho đến ngày hôm nay 17.12, nhiều hộ nông ...