• Chôn 6 cây vàng ăn trộm

    Đặng Duy Hùng (48 tuổi) lẻn vào căn nhà gia chủ quên khóa cửa, phá tủ lấy đi gần 6 cây vàng, chôn ...