• Đỉnh cao 20 năm số 1 thế giới, phá sản ôm nợ trên mỏ ‘vàng đen’

    Từ 2001 đến nay, Việt Nam luôn giữ ngôi số 1 thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu. Song, vài ...