• Nhiều công trình thủy lợi hết nước, hàng nghìn ha cây trồng mất trắng

    Đắk Lắk vào cao điểm mùa khô, nhiều hồ đập, sông suối, ao hồ đã cạn trơ đáy, nguy cơ hàng nghìn ...