• Nông dân khóc ròng vì cây trồng khô hạn

    Hiện nay, tại  một số địa phương trong tỉnh đang bị khô hạn, thiếu nguồn nước tưới.Theo báo ...