• Đắk Lắk : Truy tìm kẻ chặt hơn 200 cây của người dân

    Khoảng 200 cây cà phê, tiêu, điều của người dân đang cho thu hoạch bị kẻ xấu chặt phá. Cảnh sát ...