• Trồng hiệu quả: Mỗi tuần lắc giàn cà chua, cuối mùa thu gần 1 tỷ

    Gia đình anh Đỗ Kim Triều, thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song (Đắk Nông) vụ này trồng ...