• Chỉ trồng 2 loài cây thuốc bổ, “soái ca” miệt vườn thu ngót 1 tỷ/năm

    Anh nông dân trẻ Vũ Công Định, ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) được ...