• Chuyện lạ Đắk Lắk: Trồng cây thuốc quý khắp bờ rào, mái nhà

    Năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Lô Quốc Hợi vẫn lặn lội vào nhiều cánh rừng sâu ở tỉnh Đắk ...