• Trồng thêm 1.000 cây thông và mai anh đào ở khu vực hồ Tuyền Lâm

    Số cây này được trồng trên diện tích 12.000 m2 từng bị Công ty cổ phần Đầu tư Lý Khương, chủ ...