• Cận cảnh hàng nghìn cây thông hơn 20 năm tuổi “chết đứng” vì bị đầu độc ở Lâm Đồng

    Các cây thông bị khoan lỗ và đổ chất độc vào khiến chết dần tạo một màu đỏ úa bao trùm cả ...