• Chuyện lạ Đắk Nông: Làng hút khách du lịch nhờ ‘Cây thần linh’

    Ở bon Phi Mur, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) hiện còn có một cây đa khổng lồ tỏa bóng ...