• Cả làng trồng cây ra củ đỏ hay nấu giả cầy, cứ 1ha thu 300 triệu

    Xưa nay, ở quê nhà nào cũng có một bụi riềng làm thứ gia vị, nhất là cho vào món thịt giả cầy, ...