• Đắk Lắk: Rà soát cưa cắt nhiều cây phượng trong trường học

     Lo sợ trong mùa mưa lũ sắp tới các cây xanh ở trường học bị gãy đổ, ảnh hưởng đến giáo viên ...