• Quy trình sản xuất nấm rơm tại Đắk Lắk

    Để sản xuất nấm rơm phải trải qua 3 công đoạn: ủ rơm, ủ tơ, thu hoạch và chăm sóc kỹ ...