• Tên trộm dỡ mái tôn, đu dây dù đột nhập tiệm vàng

    Sau khi dỡ mái tôn, phá trần, tên trộm đu dây dù đột nhập tiệm vàng Ngọc Chinh và cạy tủ chứa nữ ...