• Đắk Lắk Cây di sản Việt Nam bị chết do nấm tấn công

    Cây long não (Di sản Việt Nam) tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk bị chết 80% do nấm tấn công. Hiện ...