• Lâm Đồng: Lãi cả trăm triệu đồng từ vườn hồng vuông

    Người dân thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng phấn khởi khi giá hồng vuông đồng ở mức cao. ...