• Gia Lai: Hai giáng hương cổ thụ nghi bị bức tử

    Đơn vị quản lý rừng báo cáo hai giáng hương cổ thụ chết tự nhiên, song hiện trường thân cây có ...