• Cây dứa giúp dân các xã vùng sâu Đăk Lăk đổi đời

    Cây dứa đồi đã giúp hàng chục hộ dân 2 xã vùng sâu của huyện Krông Bông Bông (Đăk Lăk) là Cư Đrăm ...