• Gia Lai: Trông coi kỹ càng loài cây dại, chắt ra thứ rượu “trên trời”

    Người dân Ba Na ở làng Tờ Cách (xã Đắk Plinh, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tự hào có một loại ...