• Một người dân báo bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 500 triệu đồng

    Khi về nhà, những người trong gia đình thấy đồ đạc trong nhà bị lục tung, gần 500 triệu đồng để ...