• Phát hiện loài cây rừng kháng được bốn dòng ung thư

    Cây thìa là hóa gỗ tìm thấy ở Hà Giang, có hoạt tính sinh học gây độc lên các tế bào ung thư phổi, ...