• Không mở rộng diện tích cây cao su ở các tỉnh Tây Nguyên

    Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay các tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm ...