• Ở đây rồng nhiều ca cao nhất cả nước, quả to, bự thế này đây

    Vào khoảng tháng 9, 10 (âm lịch) hằng năm, nông dân trồng ca cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại rộn ...