• Đắk Lắk : Xuất hiện giống “vàng đen” mới, 3 năm cho quả, bán cả triệu 1 ký

    Gần đây tại Đắk Lắk xuất hiện một giống dổi mới (trồng lấy hạt dổi) rút ngắn thời gian ra ...