• Xếp hàng nhận gạo tại cây ATM do thanh niên Đắk Lắk lập

    Sáng 13/4, cây “ATM gạo nghĩa tình” đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk được đưa vào hoạt động, hỗ ...