• Dầm bê tông cầu bộ hành đè bẹp container

    Dầm cầu vượt bộ hành nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM bị xe container va trúng và rơi xuống khi ...