• Chuyện về bộ ngực phụ nữ ở cầu thang gỗ của người Ê Đê

     Cầu thang có ý nghĩa rất quan trọng và linh thiêng đối với người đồng bào dân tộc Ê Đê bởi đó ...