• Nữ kế toán chiếm đoạt gần 2 tỷ của chủ

    Trong thời gian làm kế toán, Duyên lợi dụng việc quản lý và thu tiền của khách hàng, giở trò gian dối ...