• Cầu kính không phép ở Thung lũng Tình yêu

    Cầu đáy kính dài hơn 220 m, rộng hơn 2 m nối Thung lũng Tình yêu với Đồi Mộng mơ bị đình chỉ thi ...