• Cô gái Tây Nguyên thành ‘con’ của núi rừng Tây Bắc

    Hôm qua chị Mảy gọi bảo mơ thấy 'cô Lang'. Trùng hợp là ở Tây Nguyên, 'cô Lang' cũng nằm mơ về thăm ...