• Đắk Lắk: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi phá hoại “mắt phản quang” trên cầu Sêrêpốk

    Một số đối tượng đã lấy cắp và phá hoại hệ thống “mắt phản quang” được gắn trên khu vực ...