• Vụ 500 giáo viên: Triệu tập hiệu trưởng bị tố nhận tiền “chạy việc”

    Bước đầu, ông Huỳnh Bê thừa nhận "Giấy nhận tiền để xin việc" do người tố cáo cung cấp là của ...