• Công ty nữ chủ tịch 9X kinh doanh cắt tóc, gội đầu vay 738 tỷ

    Công ty này do nữ doanh nhân sinh năm 1990 làm Chủ tịch, cách đây ít tháng vừa tăng vốn điều lệ từ 1 ...