• Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân và Cát Phượng bị phạt 10 triệu đồng

    Sau khi đưa tin sai liên quan đến dịch bệnh, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng và Đàm Vĩnh Hưng bị xử phạt ...